Visa utdelningshistorik – 2018/19

Thuimbnail

Visa är ett av mina favoritbolag som kom till börsen år 2008. Sedan dess har bolaget presterat fenomenalt vilket syns tydligt i kursutvecklingen. Bolaget har en bra ledning men framförallt är deras affärsidé  fantastisk. Den går ut på att bygga snabba och effektiva ”vägar” för att överföra pengar och sedan ta betalt för användningen av dessa,  likt en tullavgift. Nu för tiden, speciellt i Sverige, använder man nästan aldrig kontanter för att betala, man använder kort. Det är just dessa kort som bland annat använder sig av Visa för att utföra betalningarna.

Utdelningshistorik
Historisk utdelningsökning

*är förväntad utdelning för detta år

Som ni ser har Visa ökat utdelningarna rejält de senaste åren. Om man lägger ihop hela utdelningsökningen från start blir det 698.48%! Samtidigt som det är fantastiskt när bolag höjer utdelningen hela tiden är det också viktigt att veta om dessa höjningar är hållbara.  Ett bra mått för detta är utbetalningsandelen, alltså hur stor andel av nettovinsten som går till utdelningar. Den beräknas genom att dividera betald utdelning med netto vinsten för perioden. Desto lägre andel av vinsten som går till utdelning desto bättre då detta ger plats för utdelningshöjningar i framtiden. Om ett företag exempelvis betalar ut 98% av vinsten finns det inte så mycket mer pengar att dela ut och i detta fall är en utdelningshöjning inte sannolik.

Historisk utbetalningsandel

Utbetalningsandelen för Visa har varit låg de senaste åren och kommer fortsätta vara under 25% även 2018 trots utdelningshöjningen på 27%. Andelen går långsamt uppåt men i denna takt förväntar jag mig många många fler år av höjningar.

Hittills visar Visa imponerande siffror, vad är då nackdelen? Direktavkastningen är låg (0.6%) vilket är problematiskt om man ska leva på utdelningarna inom snar framtid. För mig är detta inte fallet och därför har jag Visa i portföljen. Ett bra val skulle det Visa sig då avkastningen ligger strax över 50% sedan köp i September 2017.

Historisk direktavkastning

Direktavkastningen har legat på ungefär lika nivåer sedan IPO. Man kan nog inte förvänta sig att direktavkastningen kommer stiga.

Länk till Visa hos Avanza (affiliate länk)


Tack för att ni läste inlägget. Det tog tid att få till graferna och samla in all data så jag hoppas ni uppskattade det.

3
Kommentarer

avatar
  Prenumerera  
nyast äldst mest uppröstad
Notifikera
Pappa betalar?
Gäst

Tack för bra information. Anser du att det är någon skillnad på Visa och MasterCard?
Mvh Pappa Betalar?