Sålde MTG

Idag lämnade MTG sin rapport för det fjärde kvartalet 2018 och jag bestämde mig för att sälja. Jag har inte varit ägare så länge i MTG, endast sedan i somras i och med Kinneviks utdelning av bolaget. Jag behöll bolaget för att jag ville ha exponering mot esport vilket man får tack vare att MTG bland annat äger Dreamhack. Varför sålde jag? Se om du kan lista ut det ifrån rapportens höjdpunkter:

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 5.375 (5.307) Mkr med en organisk tillväxt om 1%.
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 568 (478) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 6 Mkr hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG.
  • Totalt rörelseresultat om 596 (161) Mkr inkluderat 28 (-318) Mkr i jämförelsestörande poster.
  • Periodens totala resultat uppgick till 478 (652) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om 6 (587) Mkr. Totalt resultat per aktie om 6,71 (9,36) kr.
  • Nettoskuld om 2.581 (1. 812) Mkr motsvarande 1, 3x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster.
  • Styrelsen kommer att föreslå att MTG inte betalar utdelning för 2018 medan NENT Group:s styrelse, förutsatt att uppdelningen genomförs, kommer föreslå en utdelning om 6,50 kr per aktie.

Det handlar så klart om utdelningen. I och med uppdelningen kommer MTG d.v.s. esport delen inte betala utdelning medan NENT Group kommer betala ut 6.5kr per aktie. Detta innebär en ”utdelningssänkning” med cirka 50% eftersom att den tidigare (just nu) var 12.5kr per aktie. Detta är egentligen något jag bör ha förväntat mig då esport delen kommer fokusera på tillväxt och då är det dumt att behålla den höga utdelningen.

Jag bestämde mig alltså att sälja min lilla post i MTG. Det kan vara så att jag investerar i esport delen i framtiden efter uppdelningen även om företaget inte har någon utdelning. Med pengarna från försäljningen köpte jag ABB som jag tycker ligger på rimliga nivåer just nu.

Kommentarer

avatar
  Prenumerera  
Notifikera