Hur mycket påverkar dollarns växelkurs min portfölj?

Växelkurser

Varje valuta har en växelkurs som säger hur mycket valutan är värd i en annan valuta X. Exempelvis är växelkursen för Euro och Kronor just nu 10.26kr, d.v.s. att varje Euro är värd 10.26kr och varje Krona €0.097 (euro). Växelkursen fluktuerar hela tiden och denna fluktuation beror på en mängd olika faktorer. Om man äger utländska innehav i sin portfölj blir man exponerad mot växelkursen på det utländska landets valuta och sin egen valuta, med andra ord kallas detta valutarisk. Om du till exempel äger amerikanska aktier får du valutaexponering mot dollarn (USD) vilket betyder att växelkursen mellan kronan och dollarn påverkar värdet på din portfölj.

 

Växelkurser

Nedan visar historisk växelkurser för svenska kronan mot euron (€) och dollarn ($).

eurusdsek
Växelkurs USD/SEK och EUR/SEK.

Ur graferna går det att tyda att den svenska Kronan har försvagats ganska rejält under de senaste 5 åren.

Just nu äger jag en ganska stor andel amerikanska aktier i min portfölj. Tidigare har jag haft så mycket som 60% av den i dollar… Under våren har jag dock försökt att minska min exponering och nu ligger denna siffra närmare 35-40%.

Växelkursen för dollarn och kronan har fluktuerat väldigt mycket upp och ner sedan början av 2015 och jag tyckte därför att det skulle vara intressant att undersöka hur mycket dollarn egentligen påverkar min portfölj.

 

Dollarn i portföljen

Dollarn har alltså varit ganska skakig. Hur har då detta påverkat portföljen? För att undersöka detta använda jag Avanzas grafer och jämförde utvecklingen av portföljen med växelkursen för dollarn till kronor.

usdsek vs portfolio
Portföljvärde vs. växelkursen för USD/SEK.

Eftersom att utvecklingsgrafen för portföljen (grön) är på något sätt och vis en funktion av flera variabler är det svårt att dra definitiva slutsatser från digrammet. Det som syns är dock att de två graferna är väldigt lika, speciellt i början när jag hade en större valutaexponering mot dollarn. På senare tid har denna exponering minskat och därmed också relationen mellan den gröna och den gula grafen.

Dollarn minskade som mest med ungefär 13% från 9.2kr i December 2016 till 8kr September 2017. Om man tänker sig att 60% av innehaven är amerikanska skulle detta betyda att portföljen minskade med 7.8% (0.6*0.13) enbart på grund av valutaförändringar. Nu när min exponering ligger närmare 35% skulle det i förra scenariot betyda att värdet på min portfölj minskade med 4.55% från valutaförändringen.

Det blev ett lite konstigt inlägg men det kan vara värt att se över sin valutaexponering. Det är inte alltför komplicerat att räkna på hur mycket förändring i växelkursen mellan en annan valuta och kronan påverkar portföljen: (andel av valutan i portföljen) * (valutaförändring).

Tack för att ni läste. Om ni jämför er utveckling med en valutakurs på Avanza, ser ni några mönster?

 

Kommentarer

avatar
  Prenumerera  
Notifikera