Mål 2019

Mål 2019

Mål 2018 2018 är nu slut och det är dags att se över mina mål och uppdatera dem för det nästkommande året. Målen som jag…

En enkrona

1kr i timmen

Den här månaden sprang jag förbi en milstolpe på vägen till ekonomisk frihet. I och med månadens köp får jag precis 1kr i timmen varje…