En enkrona

1kr i timmen

Den här månaden sprang jag förbi en milstolpe på vägen till ekonomisk frihet. I och med månadens köp får jag precis 1kr i timmen varje…